Държавата осигурява съфинансирането по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Съфинансирането от 25%, което собствениците на жилища трябва да осигуряват за мерки за енергийна ефективност на жилищата си по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 ще се осигури от държавата. Добрата новина съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Останалите 75% остават европейско финансиране по програмата.

Mинистърът заедно с премиера Бойко Борисов, вицепремиера по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова, вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министъра на финансите Владислав Горанов разговаряха с представители на местната власт в 28-те големи града в страната. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с механизма на работа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Един милиард лева ще бъде предоставената държавна гаранция на Българската банка за развитие, на базата на която ще бъде създаден фонд за привличане на финансов ресурс от международни финансови институции за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, стана ясно след срещата. На тази основа банката ще предоставя ресурс през общините на сдруженията на собствениците и на всяка една сграда, която желае да се включи в този процес. Това предвижда механизмът на работа на новата програма. Мерките за енергийна ефективност по програмата ще бъдат финансирани 100% от държавата, така че сдруженията на собствениците няма да имат никакъв финансов ангажимент, стана ясно от думите на регионалния министър Лиляна Павлова. „Ангажиментът на етажната собственост, като участник и основен Бенефициент на това държавно субсидиране е съгласно Закона за управление на етажната собственост да регистрира Сдружение на собствениците в изпълнение на закона“, обясни министърът и добави, че заявявайки своя интерес и получавайки одобрение от общината, сдружението трябва да даде своето съгласие от негово име общината да извърши всички необходими дейности за обновяване на жилищната сграда Предвижда се програмата да започне със санирането на големите панелни и стоманобетонни сгради с най-малко 36 апартамента и да включва мерки за енергийна ефективност на сградата и конструктивно укрепванe на сградата, в случай на нужда. България е в най-негативните класации за енергийно неефективни сгради, сочи официалната статистика. Над 70 хиляди са панелните и стоманобетонни сгради в страната, които са с повече от 1 млн.123 хиляди жилища. 98% от панелните жилища са в градовете. „Това е значителен обем на жилища, които трябва да бъдат санирани и които се нуждаят от мерки за енергийна ефективност“, подчерта министърът.

Вижте още: Презентация

 

Източник: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6045