Саниране на блоковете само при 100% съгласие

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради бе приета на 28.01.2015 г от кабинета. Тя обхваща 265-те общини в България.
За тази програма се осигуряват 1 млрд. лева от правителството под формата на банкова гаранция на Българска банка за развитие, която ще обезпечи дейностите по програмата.Сградите, които могат да кандидатстват по програмата, трябва да са проектирани преди април 1999 г. , каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова след заседанието на Министерски съвет.Това е важно условие, тъй като след април 1999 г. влизат в сила нормативи за енергийна ефективност, по които всяка сграда отговаря на изискванията и по никакъв начин не може да кандидатства по нито една от безвъзмездно финансираните програми, обясни Павлова.За програмата могат да участват всички жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖЦ, ППП, ЕКС, пълзящ кофраж. Важно условие е сградата да има минимум 36 обекта с жилищно предназначение.По думите на Павлова всички офиси, магазини и други обекти, които са част от тези сгради могат и ще получат финансиране по програмата, ако се подпишат декларация, че инвестицията, която се прави, не надвишава стойността от 200 000 евро, на принципа на държавната помощ de minimis.Aко един собственик има повече от един апартамент в една или повече сгради, трябва да декларира, че за цялата си собственост няма да надвиши 200 000 евро, иначе ще трябва да заплати всички разходи за своя сметка.Сдруженията не отнемат собственост

За да участват в програмата, собствениците на апартаменти в съответната жилищна сграда трябва да направят събрание и минимум 67% от собствениците на идеални части трябва да са дали съгласие за учредяване на Сдружение на собствениците. То трябва да е регистрирано по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.

„Тези сдружения се регистрират целево, единствено и само за целите на получаване на безвъзмездно финансиране от държавата. Тези сдружения нямат никакви правомощия да се разпореждат с частна собственост, да се разпореждат с апартаменти, да влизат в каквито и да е спорове, да не говорим за отнемане на частна собственост“, посочи Павлова.

Тя допълни, че домакинства, които не са си платили сметките, няма да имат проблем да регистрират сдружение и да получат финансиране по програмата, тъй като това е обект на други взаимоотношения в рамките на Етажната собственост и не касаят програмата.

За санирането – 100% съгласие на живеещите в блока

За да може една сграда, когато има регистрирано Сдружение на собствениците, да кандидатства и да получи финансиране и сградата да бъде обновена и санирана, трябва да има 100% съгласие на всички живеещи в тази сграда, че искат и са съгласни да получат това безвъзмездно финансиране и сградата да бъде обновена и санирана. Всички собственици трябва да осигурят достъп, за да може тези дейности, които касаят индивидуалните апартаменти, да се случат, каза още Павлова.

Министърът обясни, че собствениците на жилища, които не са част от Сдружението, трябва да подадат заявления за това, че са съгласни сградата да кандидатства по програмата.

Какво санира програмата

Цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.

Програмата не финансира подмяна на асансьорите с нови или втора употреба.

„Това, което държавата ще финансира и ще подкрепи, е асансьорите в тези сгради да бъдат енергийно ефективни. Това включва енергоефективно осветление, система за пестене на ток в тези асансьори”, каза Павлова и допълни, че няма как държавата да отдели 5 млрд. за да подмени асансьорите в страната.

Програмата не финансира и вътрешни ремонти на апартаменти, а само общи части, каза още Павлова, така че въпроси от типа ще може ли да ми боядисате апартамента не се приемат.

 

Всички необходими документи и информация по програмата може да намерите тук и тук.