Нашите принципи

our princilpes
 • Ние работим така, че услугите ни, да носят полза и удовлетворение и за двете страни. Прилагаме метода „win-win”– печелите Вие – печелим и ние.
 • Имаме отговорно отношение към всички ресурси, които са ни възложени за управление (финансови средства, сграден фонд, информация)
 • Предизвикателствата на настоящето и бъдещето, осъществяваме заедно с екип от творчески, иновативни и успешни професионалисти. Работим с консултанти в областта на икономиката, техниката, строителството, правото и др.
 • Изграждаме партньорски отношения с всички, които са ни се доверили. Отношенията с нашите партньори и клиенти, както и всички служители се основават на ясни и справедливи споразумения и договори.
 • Предлагаме квалифицирани знания, умения и опит.
 • Съветваме нашите клиенти сърдечно и отзивчиво и предлагаме решения, които отговарят най-добре на техните нужди.
 • Отнасяме се един към друг с уважение, с отвореност, толерантност и доверие. Верни сме на нашите фирмени цели, които сме развили въз основа на нашата фирмена философия.

 

Високото качество на услугата ни включва:

 • коректност
 • прозрачност
 • справедливост
 • компетентност
 • комуникативност
 • честност
 • уважение
 • адекватно отношение към хората и проблемите
 • намиране на работещи решения за всяка ситуация
 • отстояване интересите на етажната собственост

НАЗАД