Програма Зелена София

Програма Зелена София е финансирана от Столична община и е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености.

Процедурата за изпълнение на настоящата схема е процедура за директно безвъзмездно предоставяне на материали за изпълнение на проектите.

 

 

Програмата осигурява:

  • широколистни и иглолистни фиданки, храсти, цветя,
  • градинско обзавеждане,
  • инструменти и машини за поддържане на градината
  • материали за ремонт на пространството около блока.

 

ПРЕДИ ПРОЕКТА
РЕЗУЛТАТЪТ
До блока се стигаше през кална поляна
Наредена е пътека от старите тротоарни плочки
Теренът беше неравен, с огромни камъни, липсваше наклон за оттичане на водата
Теренът е изравнен и облагороден, подготвен за затревяване и засаждане на растения
Старите тротоари са неравни, поради разместилите се пластовете под тях, обрасли са с трева
Поставени са нови тротоарни плочки, градински бордюри, предаден е наклон за оттичане на водата извън блока
Там, където липсваха тротоарни плочки, имаше бетона настилка, която беше изключително неравна и неудобна, особено за дамски токчета 🙂    
Пространството е завършено! След поставяне на новите плочки, се оформиха хубави алеи. Вече може смело да се ходи по тях!
Старият тротоар е обраснал с трева
Новите плочки оформят наклон за детски колички
Неподдържана градинка, с частично липсваща стара ограда
Оформени са тротоари с бордюри, засадени са цветя, поставени са кошчета
Междублоково пространство поглед отгоре – колите паркираха в зелените площи
Поставени са пейки, оформена е зона за отдих. Пейките са фиксирани към земята
И ОЩЕ ПЕЙКИ…
без облегалка

 

с облегалка