Приключи санирането на първите две сгради по проекта за енергийно обновяване на българските домове

Приключиха строително-монтажните работи на първите две сгради, санирани по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ в София.
Кооперациите  са пред въвеждане в експлоатация, с подписани Акт обр. 15 (констативни актове за установяване на годността за приемане на строежа).
Строителните дейности започнаха в края на месец април т.г.
Сградите,  намиращи се  на
ул. „Чарлз Дарвин“ № 3, район „Изгрев“,
и бл. 17,  район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“ в София,
са изцяло обновени.
Извършено е:
  • топлинно изолиране на външните стени на сградите,
  • пребоядисване на фасадите,
  • монтирана е нова дограма с рамка от поливинилхлорид и стъклопакет с високо термично съпротивление, положена е топлинна изолация на покрива, пода и на тръбната мрежа за горещо водоснабдяване, която също е изцяло подновена,
  • обновени са и общите части на жилищните блокове.
Общата стойност на строително-монтажните работи е 250 192.48 лв. с ДДС.
Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50 109 134,20 лв. чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.